Światowa logistyka

Audyt procesów logistycznych

Logistyka to bardzo obszerny i niestety często niewdzięczny temat dotyczący działania prawie każdego istniejącego przedsiębiorstwa. Najlepiej jest mimo wszystko (choć pociąga to za sobą dodatkowe koszta) gdy firma ma osobny dział zajmujący się właśnie osobno tylko i wyłącznie tematem rozwiązań logistycznych w firmie.

Logistyka firmy musi też być poddawana audytowi. Badana tutaj jest ocena organizacji, konkretnego procesu lub systemu. Kluczowym aspektem audytu jest to, że opiera się na obiektywnej formie badania, które będą stanowić obiektywny punkt widzenia. W organizacji, kontrola może być przeprowadzona bezpośrednio albo przez pracowników danego działu lub grupy audytu wewnętrznego lub zewnętrznego – tym zajmuje się bowiem wyspecjalizowana firma.

Korzyści z audytów logistycznego procesu w firmie

Bez względu jednak na to czy jest to wykonywane we własnym zakresie czy też firma decyduje się to zlecić na zewnątrz, istnieje wiele korzyści dla firm prowadzących kontrole logistyki, takie jak ustanowienie stabilnych norm jakości oraz dostarczenie stałego dostępu do wiarygodnych informacji. Audyty będą wspierać podejmowanie decyzji strategicznych i menedżerskich oraz mogą pomóc w określeniu obszarów wymagających poprawy i eliminacji nieefektywności.

Profesjonalnie przeprowadzona kontrola i kolejne implementacje poprawią wydajność, stabilność logistyki i mogą pomóc w tworzeniu wizerunku danej organizacji w oczach klientów i udziałowców wewnętrznych lub zewnętrznych.

Na czym polega audyt logistyki?

Dla celów niniejszego artykułu, skupimy się na konkretnym obszarze pomiędzy szerokim zakresem kontroli, którym jest właśnie audyt logistycznego procesu w firmie. Celem audytu jest:

  • obiektywnie przeanalizować istniejące spółki logistyki i transport towarów i przepływy,
  • dokonać oceny efektywności systemów i procesów

Pozwala to na dostarczenie tego wszystkiego zgodnie z zaleceniami i wytycznymi dotyczącymi łańcucha dostaw i zarządzania towarowego.

Audyt logistyki niezmiennie musi rozpocząć się od zbierania danych ilościowych i jakościowych z kluczowymi interesariuszami oraz od analizowania i interpretowania informacji. Główne działy współpracujące przy zbieraniu danych i wywiadów będą zazwyczaj skupiały się logistyce i transporcie, a także obejmują magazynowanie, zakupy, produkcja, zgodność handlu, obsługę klienta i działów IT. Wszystkie te działy są zaangażowane bezpośrednio lub pośrednio w łańcuch dostaw i mogą dostarczyć wiele cennych informacji na temat sytuacji, jak również korzyści wynikających z wyników kontroli.

Zgromadzone i analizowane informacje zostaną przekazane wraz z procesem, w formie notatek dokumentalnych aby zapewnić pełne zrozumienie oraz pomóc w ocenie całego procesu w celu zidentyfikowania nieefektywności wąskich rozwiązań. Zespół audytu zapewni następnie propozycje ulepszeń i modyfikacji zestawionych w tym wszystkim, które następnie muszą być odpowiednio traktowane – priorytetowo. Szczegółowe zalecenia, elementy akcji oraz oceny ryzyka to wszystko będzie towarzyszyć audytowi wspierając te propozycje i rozwiązania, aby pomóc w ich realizacji. Zgromadzone dane zostaną wykorzystane do tworzenia kopii zapasowych – dla ustalenia, oszacowania kosztów logistycznych i potencjalnych oszczędności poprzez analizę danych.

Audyt logistyczny będzie na ogół obejmować zarówno temat transportu przychodzącego i wychodzącego, jak również inne działania, takie jak logistyka zarządzania magazynem, magazynowania lub zgodności związane z handlem. Typowe wnioski będą na ogół odnosić się do strategii zaopatrzenia logistycznego, wydajności celnej zgodności, zarządzania, optymalizacji transportu towarowego i konsolidacji.

Zostaw odpowiedź