Światowa logistyka

Jak zabezpiecza się ładunki w transporcie?

Przedsiębiorstwo podejmujące się przewozu określonych ładunków, odpowiedzialne jest za to, aby w czasie transportu nie zniszczył się on, ani nie pogorszył się jego stan. Aktualne regulacje prawne wskazują, że przewoźnik musi w praktyce wykonać lub zlecić wykonanie oraz sprawdzić zabezpieczenie ładunku. Jak powinno ono wyglądać?

Zabezpieczenie przewożonych towarów.

Podczas transportu samochodowego ładunków różnego rodzaju powinny one być właściwie zabezpieczone. Oznacza to, że ładunek na pojeździe umieszcza się tak, aby nie powodował on przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę i nie naruszał stateczności czy utrudniał kierowanie pojazdem. Ładunek musi być zabezpieczony przed zmianą położenia, a do tego celu wykorzystywane są specjalne uchwyty do ładunków w parze z odpowiednimi pasami.

Do czego wykorzystywane są uchwyty do ładunków?

Ładunek do przewozu musi być załadowany bezpiecznie na pakę samochodu. Firma pro-trans.pl, specjalizująca się w najnowocześniejszych produktach i metodach zabezpieczania ładunków podczas transportu i składowania, wskazuje, że w takich działaniach dużą rolę odgrywają uchwyty do belek i tub. Takie uchwyty dają możliwość solidnego zabezpieczenia towaru w kontenerach tradycyjnych, izotermach i w chłodniach. Można nimi zabezpieczyć towary o różnej masie całkowitej. Dostępne są nawet uchwyty do belek i tub w wersji XL, z certyfikatem AAR.

Dlaczego warto skorzystać z uchwytów i pasów?

Szybkość i prostota zarówno montażu, jak i demontażu oraz możliwość dostosowania do faktycznej szerokości kontenera powodują, że uchwyty i pasy do zabezpieczania towarów są pożądanym elementem w pracy firm transportowych.

Pasy i uchwyty do ładunków znajdą zastosowanie w kontenerach tradycyjnych ze ściankami z blach falistej, jak i w kontenerach o gładkich ściankach. Nie ma problemu z ich zainstalowaniem w każdym miejscu, w którym kończy się ładunek. W ten prosty sposób można zabezpieczyć doskonale niepełne warstwy towaru ułożonego w kontenerze lub w chłodni.

1 komentarz
  1. Krzysztof mówi

Zostaw odpowiedź