Światowa logistyka

Jak założyć firmę spedycyjną?

Dość powszechną jest opinia, że rozpoczęcie w Polsce jakiejkolwiek działalności gospodarczej to prawdziwa droga przez mękę. Wszelka papierologia potrafi człowieka przytłoczyć. Nie inaczej jest, niestety, w przypadku chęci założenia firmy spedycyjnej lub transportowej. Jednym z ważniejszych dokumentów jest licencja spedycyjna, jednak to tylko jeden z wielu niezbędnych dokumentów.

Biznesplan jest ważną podstawą kiedy zakładamy działalność gospodarczą Aby zdobyć licencję spedycyjną ważne jest posiadanie certyfikatu, na podstawie którego można otwierać działalność spedycyjną. Aby go uzyskać, należy ukończyć specjalne szkolenie, a następnie zdać egzamin. Warto zauważyć w tym miejscu, że posiadaczem certyfikatu nie musi być wcale właściciel firmy. W myśl przepisów prawa do zdobycia licencji spedycyjnej wystarcza uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych przez jednego z pracowników (ściślej mówiąc: jedną z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub zarządzającą transportem drogowym w przedsiębiorstwie).

Warto jednak wziąć pod uwagę możliwą sytuację rezygnacji z pracy pracownika posiadającego takie uprawnienia. Specjaliści doradzają zatem, by firmę rejestrować dopiero wówczas, gdy właściciel lub pracownik zdobędzie ów certyfikat niezbędny do wydania licencji spedycyjnej.

Firmę zarejestrować można bezpłatnie, składając stosowny wniosek osobiście w Urzędzie Miasta lub Gminy, wysyłając go pocztą lub wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej www.firma.gov.pl. Wniosek o założenie działalności może być jednocześnie wnioskiem o przyznanie NIP-u i REGON-u. Niezbędna jest także rejestracja w Urzędzie Skarbowym oraz zgłoszenie działalności do ZUS-u.

Ostatnim krokiem jest uzyskanie licencji spedycyjnej. Abu ją uzyskać, wystarczy złożyć stosowny wniosek do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że polskie przepisy dokonują rozróżnienia licencji spedycyjnej i licencji na wykonanie transportu drogowego. Ta druga wymaga zdobycia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Przed przystąpieniem do zleceń należy jeszcze potwierdzić zabezpieczenie finansowe w wysokości 50 tysięcy euro. Wystarczającą dokumentację stanowić będzie wyciąg z konta bankowego lub informacja o posiadanych aktywach, udziałach, własności nieruchomości lub poręczenie bankowe.

Po dokonaniu formalności w sytuacji zdecydowania się na usługi transportowe pozostaje jeszcze kwestia największych tak naprawdę kosztów przedsiębiorstwa w postaci floty samochodowej. Przedsiębiorstwo spedycyjne może bowiem funkcjonować w oparciu o biuro, przy transporcie jednak niezbędne okażą się pojazdy, miejsce do parkowania oraz ewentualny magazyn. Wariantem oszczędnościowym w tej sytuacji jest skorzystanie z oferty leasingu. Alternatywą jest, rzecz jasna, kredyt, jednak dość często – z uwagi na pokaźne sumy – jest to rzecz nieosiągalna dla początkującego przedsiębiorcy.

Po przedarciu się przez niewątpliwie trudne i wymagające podstawy biznesu spedycyjnego, wystarczy poszukiwać zleceń. W budowaniu siatki klientów pomagają ogłoszenia w internecie oraz prasie, dobrym pomysłem jest również zarejestrowanie się w tzw. giełdach transportowych.

Specjaliści twierdzą, że branże spedycyjna i transportowa to dziedziny, w których nie wystarczy być dobrym praktykiem. Trzeba mieć także wiedzę teoretyczną. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza dokonując analizy rynku.

Zostaw odpowiedź