Światowa logistyka

Logistyka – kariera tego pojęcia

Początkowo logistyka była kojarzona tylko z wojskowością – planowanie, strategie, transport itd. To wszystko wymagało odpowiedniej organizacji. Tak więc właśnie tym zajmowała się logistyka. Przekształciła się ona w osoby dział, z wojskowości zaczynała robić też karierę w innych dziedzinach, przede wszystkim w handlu.

Globalizacja przyczyną rozwoju logistyki

Rozwój transportu spowodował, że zmienił się handel. Już nie handlowano tylko w najbliżej okolicy, w najbliższym rejonie, coraz bardziej się to rozszerzało –obecnie jest handel międzynarodowy, z każdego zakątka świata można zamówić jakąś rzecz. Tak więc te wszystkie procesy, do produkcji, dystrybucji, planowania – to wszystko musi być organizowane tym się zajmują działy logistyczne firm.

Logistyka jako kierunek studiów

Obecnie to pojęcie nie tylko wojskowe i handlowe. To także cała osobna dziedzina akademicka, powstał nawet taki kierunek studiów, który jest od lat popularny na różnych uczelniach. To okazuje, że potrzebne jest kształcenie wybitnych specjalistów w tym zakresie, takich osób, które chciałaby faktycznie zajmować się tym zawodowo. Do tego potrzebne są jednak też pewne predyspozycje, wiąże się to z koniecznością znajomości języków obecnych, także prawa handlowego, różnych procesów logistycznych, podstawa ekonomii, marketingu, zarządzania, administracji. To wszystko się przydaje właśnie w tej dziedzinie, która jest można powiedzieć, wręcz interdyscyplinarna. Tak więc tutaj do tego wchodzi wiele różnych zadań, różne elementy, stopnie organizacji, więc jest to działanie wielowątkowe.

Zostaw odpowiedź