Światowa logistyka

Na czym polega przewóz adr i czym są ładunki niebezpieczne?

Organizacja transportu zawsze powinna być dostosowana do rodzaju ładunku. To oczywistość dla każdej firmy logistyczno-spedycyjnej. Jednak istnieją pewne towary, które wymagają szczególnego przygotowania. Mowa o ładunkach adr, czyli niebezpiecznych. Jakiego rodzaju ładunki uznaje się za niebezpieczne i jakie są tego konsekwencje? Postaramy się dokładnie wyjaśnić tę kwestię w poniższym artykule.

Przewóz adr, czyli ładunków stanowiących zagrożenie

Nikogo nie zdziwi, że za ładunki niebezpieczne uznaje się te, które mogą stanowić zagrożenie dla człowieka. Chodzi tutaj o wszelkie materiały, które mogą w jakikolwiek sposób wyrządzić szkodę na zdrowiu lub pozbawić życia. Tym samym, do ładunków określanych jako niebezpieczne zalicza się między innymi:

  • materiały wybuchowe,
  • substancje trujące,
  • substancje żrące,
  • materiały zakaźne,
  • i wiele więcej.

Lista wszystkich ładunków określanych jako adr jest bardzo długa, przez co nie ma sensu jej w tym miejscu przytaczać. Jednak co tak naprawdę oznacza ten skrót i na czym polega przewóz adr? Wyjaśnieniem tych kwestii zajmujemy się w kolejnych paragrafach tekstu.

Przewóz adr – specjalne zasady

Warto wyjaśnić, co oznacza skrót adr, którym posługujemy się tym artykule. Otóż odnosi się on do konwencji adr, która została podpisana w Genewie w 1957 roku. Wtedy przystąpiły do niej pierwsze państwa, a w następnych latach dołączały kolejne. Dzisiaj konwencję podpisały już niemal wszystkie kraje na świecie. Dokument ten określa, na jakich zasadach powinien być realizowany przewóz adr poszczególnych ładunków. Warto to podkreślić, że konwencja odnosi się do każdego typu ładunku osobno. Nie każdy ładunek niebezpieczny stanowi tak samo wysokie zagrożenie. Co więcej, w zasadzie każdy towar może wyrządzić krzywdę w nieco inny sposób. Dlatego tak ważne jest, aby zasady przewozu adr były dostosowane do rodzaju ładunku niebezpiecznego.

 

Konwencja określa procedury, których trzeba przestrzegać. Odnosi się do postępowania kierowcy oraz firmy realizującej transport. Ponadto opisuje dokładnie, jak oznaczać poszczególne towary. Należy w tym miejscu zauważyć, że każdy przewóz adr musi być oznaczony jako transport ładunków niebezpiecznych. Każdy typ ładunku posiada swój numer identyfikacyjny, który również powinien znajdować się wśród oznaczeń.

Kto powinien realizować transport adr?

W zasadzie każdy transport warto zostawić w rękach specjalistów, gdyż zrealizują go oni szybciej i sprawniej niż amatorzy. Jednak w przypadku przewozu adr jest to szczególnie istotne. Dlaczego? Oczywiście chodzi o to, że w tym przypadku niedopatrzenie spowoduje nie tylko opóźnienie, a w konsekwencji straty finansowe, ale również realne i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Co więcej, prawo wymaga, aby kierowcy realizujący przewozy ładunków niebezpiecznych posiadali do tego odpowiednie kwalifikacje. Zatem w przypadku potrzeby realizacji transportu adr warto poświęcić wiele uwagi na poszukiwanie odpowiedniego usługodawcy. Niewątpliwie powinna to być zaufana firma z dużym doświadczeniem, dysponująca wykwalifikowaną kadrą oraz odpowiednią flotą pojazdów i zabezpieczeniami.

Zostaw odpowiedź