Światowa logistyka

Przewóz towarów drogą morską

Transport wodny bazuje przede wszystkim na morskich przewozach kontenerowych. Na terenie Polski działa kilka spółek, które umożliwiają transport niemal każdego ładunku do różnych portów świata, najczęściej także włączając w usługę organizację przeładunku oraz wszelkie niezbędne procedury celne. Klienci, korzystający z transportu wodnego, mogą zwykle wybierać w zakresie transportów pełnokontenerowych i drobnicowych.

Wśród różnych możliwych rodzajów dróg transportu odnajdziemy takie, które sprowadzają się do wypełnienia stosunkowo prostych formalności, są jednak również te, które wiążą się z bardziej złożonymi działaniami. Dotyczą one zresztą nie tylko firm będących producentami konkretnych towarów czy też hurtownikami, ale także tych, które skupiają się wyłącznie na samej dystrybucji.

Transport wodny wybierana jest zasadniczo tylko w przypadkach, kiedy zachodzi konieczność realizacji transportu pomiędzy różnymi kontynentami. Transport lotniczy nie zawsze jest możliwy, wówczas z pomocą przychodzi transport wodny.

Przedsięwzięcia tego typu bywają bardzo złożone pod względem logistycznym. Transport wodny powinna być zatem powierzona doświadczonym w tym zakresie przedsiębiorstwom. Bardzo ważne są działania pomocnicze i przygotowawcze, których poprawna realizacja wpływa na przebieg transportu. W obrębie samego transportu wodnego istnieje szereg zagadnień, takich choćby jak transport kontenerów. Są one wykorzystywane w celach budowlanych, mają charakter tymczasowy, ich transport jest zatem niemal codziennością firm transportowych.

Transport wodny oraz lotniczy to najważniejsze drogi przewozu towarów, a każda z nich ma swoje wady i zalety. Samolot jest szybszy, droga morska jednak pozwala przewieźć towary taniej i w większej ilości. Wybór – jak zwykle – należy do konkretnej osoby.

Zostaw odpowiedź