Światowa logistyka

Rodzaje kontenerów morskich

Obecnie stosowane kontenery morskie, służące do przewożenia drobnych towarów, które zapakowane są w dodatkowe kartony, bądź też skrzynie czy worki. Mają ujednoliconą konstrukcję i zbliżony do siebie kształt. To zunifikowanie jest ważne, ponieważ znacznie usprawnia operacje załadunku oraz przeładunku, rozwiązuje także problemy z ewentualnym niedopasowaniem sprzętu.

Kontenery po raz pierwszy zastosowane zostały w XX wieku. Na początku miały formę stalowej skrzyni i stosowane były w transporcie kolejowym. Za ich pomocą przewożono bagaże pasażerów pociągów. W obecnej formie kontenery zastosowano w połowie XX stulecia. Pierwszy rejs z ładunkiem kontenerów morskich okazał się przełomem w sposobie myślenia o transporcie towarów drogą morską. Ze szlaków stopniowo znikać zaczęły drobnicowce, ustępując pola kontenerowcom. Dzisiaj kontenery morskie znajdują zastosowanie w przewozie zdecydowanej większości (90%) transportów drobnicowych.

Kontenery morskie mają za zadanie przede wszystkim ochronić transportowany towar przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, jednak liczne zalety wiążące się z tym sposobem transportu sprawiają, że wielu przewoźników w typowym kontenerze transportuje także ładunki jednostkowe, a nawet cysterny.

Statkiem o załadunku pionowym jest kontenerowiec. Mieści bardzo duże ilości jednostek ładunkowych do 16 tysięcy. Znaczną część ładunku kontenery zajmują również w przypadku rorowców – statków do przewozu ładunków tocznych, charakteryzujących się poziomym systemem przeładunkowym. Semikontenerowce są natomiast statkami tylko w części odpowiednio skonstruowane do przewozu kontenerów morskich. W związku z tym, ze względów czysto ekonomicznych, są wykorzystywane na kierunkach o niewielkim strumieniu ładunków, mogą przewozić też drobnicę.

Obecnie kontenery są wykorzystywane w przypadku przesyłek drobnicowych, jak i pełnokontenerowych. W przypadku drobnicy wykorzystuje się kontenery zbiorcze, które zawierają kilka czy kilkanaście przesyłek zmierzających do tego samego portu. Przesyłki pełnokontenerowe to takie, gdy cały kontener wypełniony jest towarem przeznaczonym dla jednego odbiorcy. Istnieje kilka rodzajów kontenerów morskich, które dobiera się w zależności od rodzaju, wagi czy kubatury kontenera.

W praktyce w transporcie morskim stosuje się kilka typów kontenerów. Różnią się one między sobą szczegółami konstrukcyjnymi, wymiarami, światłem otworów w drzwiach i dachu, ładownością.

1. Kontenery uniwersalne drobnicowe – są przystosowane do przewożenia wszelkich towarów drobnicowych. Po dokonaniu odpowiednich modyfikacji doskonale sprawdzają się przy przewozie towarów sypkich i ciekłych przewożonych luzem. Ładunki sypkie przewozi się w jednym pojemniku, ładowanym pneumatycznie tak, by ściśle wypełniał wnętrze kontenera. Do wyładowania takiego towaru potrzebujemy urządzenia pneumatycznego bądź też wywrotki z kontenerem. Ciecze zaś przewożone są w kontenerach uniwersalnych tzw. flexitankach. Sprawia to, że niejednokrotnie koszt takiego transportu jest niższy niż w przypadku korzystania z kontenerów zbiornikowych.

2. Kontenery High Cube w odróżnieniu od uniwersalnych charakteryzują się większą wysokością zewnętrzną jak również i wewnętrzną. Dzięki niej jest on wzbogacony o dodatkową kubaturę i bywa stosowany przede wszystkim w przewozie ładunków lekkich, przestrzennych o podwyższonej wysokości, uniemożliwiającej załadunek do standardowego kontenera.

3. Kontenery mające otwarty dach są przeznaczone głównie do transportu towarów, które ze względów manipulacyjnych nie mogłyby być ulokowane wewnątrz drogą tradycyjną i muszą być ładowane od góry przy pomocy dźwigu. Konstrukcja tego typu kontenera sprawia, że przy załadunku wykorzystać można pełną przestrzeń dachową. Jest ona później okrywana wodoszczelną plandeką z dokładnym zamknięciem. Ładowność takich kontenerów jest mocno zróżnicowana w zależności od konkretnego modelu. Coraz częściej – prócz transportu towarów niewymiarowych i trudno ładowanych – są one też wykorzystywane do transportu produktów sypkich.

4. Kontenery Hardtop również przystosowane są do transportu ładunków wysokich, w przypadku których pojawia się problem z załadowaniem ich do kontenera standardowego. Jego konstrukcja umożliwia załadowanie towaru zarówno przez otwór dachowy, jak i drzwiowy. Od kontenera z otwartym dachem, typ „hardtop” posiada zdejmowany, wodoszczelny dach, który – na czas transportu zbyt wysokiego towaru – może być umieszczany pionowo we wnętrzu kontenera. Powoduje to oczywiście zmniejszenie szerokości ładownej, niewątpliwie jest rozwiązaniem praktycznym. Kontenery zwykle dostępne są wyłącznie na konkretne zamówienie i znacznie przydrożają fracht. Podobnie jest zresztą w przypadku kontenerów z otwartym dachem.

5. Kontenery z otwartą powierzchnią dachu i bokiem, tzw. flaty. To kolejny typ kontenera przygotowany z myślą o trudnych ładunkach. Przydaje się w sytuacji, gdy kontener uniwersalny oraz kontener z otwartym dachem nie rozwiązuje problemu. Mają grubą podłogę oraz ścianki, a kombinacja kilku takich kontenerów stwarza szerokie pole do tworzenia dogodnych kombinacji. Jest to oczywiście transport który przysparza więcej problemów i jest znacznie bardziej kosztowny, jednak czasami stanowi jedyne rozwiązanie.

6. Kontenery zwane platformami. Przystosowane są do przewożenia ciężkich i gabarytowych towarów, także tych, które wywierają silny nacisk punktowy. Kontenery te najczęściej używane są na trasach od portu do portu.

7. Kontenery chłodnicze służą do transportu towarów wymagających określonej temperatury. Mają wbudowaną jednostkę chłodzącą, która przytrzymuje pożądaną temperaturę.

8. Kontenery zbiornikowe przeznaczone są do przewożenia produktów płynnych. Nadają się zarówno do transportu napojów, jak i chemikaliów w płynie.

Jak zatem obrazuje powyższy podział, funkcjonująca w ofercie przewoźników mnogość kontenerów sprawia, że jest to jedna z bardzo wygodnych ale również niezwykle niebezpiecznych rodzajów transportu towaru. W przypadku kontenerów standardowych koszty także nie są przesadnie wysokie, stąd też niezwykła ich popularność także w przypadku transportu drobnicy.

Zostaw odpowiedź