Światowa logistyka

Spedycje a usługi transportowe – najważniejsze różnice

W obiegowej opinii dość często w sposób błędny uznaje się, że spedycje, usługi transportowe oraz usługi logistyczne to jedno i to samo. Nic bardziej mylnego.

Logistyka to pojęcie, które obejmuje różnorodne procesy przemieszczania towarów, ludzi, materiałów, a w szerszym zakresie także informacji, z miejsca początkowego do miejsca docelowego. Jest to skomplikowany proces, w skład którego wchodzą etapy. Początkowe to planowanie oraz projektowanie przebiegu procesu, następnie wdrażanie, a wreszcie realizacja i kontrola. Wewnętrznie logistyka dzieli się na kilkanaście odłamów, skoncentrowanych na różnorodnych przedmiotach oraz specjalizacjach.

Spedycja natomiast to działanie z dziedziny obejmującej sposób organizowania transportu towarów. Spedycje są więc szeregiem procesów o znacznie węższym niż logistyka zakresie, stanowią zatem jej składową. Pod pojęciem spedycji rozumie się przemieszczanie towarów i dób w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, realizowane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Do działań wchodzących w skład procesu spedycyjnego zalicza się czynności przygotowawcze, polegające na zbieraniu oraz przyjmowaniu zleceń, formalności polegające na zawieraniu umów, kompletowaniu niezbędnej dokumentacji, a także właściwe już działania, takie jak: organizowanie środków transportu, nadawanie przesyłek z towarem.

Transport zaś jest pojęciem jeszcze węższym niż logistyka i spedycje. Jest on składową działań spedycyjnych, rozumianą jako odpłatne przemieszczanie towarów, produktów lub ludzi. Łatwo zauważyć zatem, że logistyka jest kwestią nadrzędną. Spedycje stanowią jej część, transport zaś wchodzi w skład działań spedycyjnych.

Zostaw odpowiedź