Światowa logistyka

Sposoby transportowania kontenerów

Transport morski w dużej mierze opiera się na transporcie kontenerów. Kontenery z zawartością można przewozić na rozmaite sposoby.

Metoda, jaka zostanie obrana, w pierwszej kolejności zależy od celu przewozu. W sytuacji, gdy towar ma być przewieziony na inny kontynent czy po prostu na teren przedzielony zbiornikiem wodnym, transport drogą morską jest najwygodniejszym rozwiązaniem. Istotne są jednak również gabaryty ładunku oraz jego waga, następnie zaś czas trwania transportu. Zdarza się bowiem, że konkretny towar nie powinien zbyt długo znajdować się w danych warunkach, wówczas transport kontenerów drogą morską może być problematyczny.

Obecnie za pomocą kontenerów można przewieźć niemal wszystko. Wiąże się to jednak z kosztami, choć skorzystanie z usług przewoźników i pośredników jest bardziej opłacalne niż transport osobisty i konieczność poniesienia kosztów nie tylko paliwa, ale i wynagrodzenia kierowcy.

Transport kontenerów drogą morską jest w tym względzie opłacalny. Armator, który zabiera na swój statek ładunek, opracowuje plan podróży w taki sposób, by jak najbardziej ekonomicznie rozdysponować towar do kilku odbiorców, pozbywając się załadunku w pojedynczych portach. Bezpośrednio w porcie kontenery są odbierane i transportem samochodowym dostarczane pod wskazany adres. Sprawia to, że koszt jest dużo niższy niż w przypadku indywidualnego transportu lądowego.

Transport kontenerów jest atrakcyjną dla przedsiębiorców formą, przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo ładunku, jakie zapewnia ta forma przewozu. Odpowiednie mocowanie oraz specjalne pojemniki sprawiają, że przemieszczenie i ewentualne uszkodzenie jest praktycznie niemożliwe. Zdaniem specjalistów, transport kontenerów jest znacznie bezpieczniejszy niż jakikolwiek inny sposób. Dzieje się tak również ze względu na możliwość doboru odpowiedniego kontenera, dającą jeszcze większe dopasowanie do zawartości. Przedsiębiorcy, którym zależy na bezpieczeństwu ładunku wiezionego niejednokrotnie na trasie o długości kilku-, a nawet kilkuset tysięcy kilometrów, po wodzie, coraz częściej decydują się na transport kontenerów, tym bardziej, że najczęściej nie dysponują własnymi możliwościami transportowymi o podobnej klasie.

Nie sam kształt kontenera decyduje. Ważne są także wszelkie działania przygotowawcze, rozpoczynające się już na lądzie. Zaplecze lądowe, do którego należy mocowanie ładunku wewnątrz kontenera, musi wykonać swoją pracę z należytą starannością. Zgubne mogą okazać się także mniej lub bardziej świadome błędy w deklarowanej wadze i zawartości kontenera, ale także już w czasie samych operacji załadunkowych. Właściwie zgładzać należy wszelkie dane na temat możliwych zagrożeń, istnienia ładunków niebezpiecznych lub wymagających szczególnej uwagi.

Specyficznie zaprojektowane kontenerowce umożliwiają wyłącznie transport kontenerów. To, że są one klasyfikowane jako odrębny typ statków, wynika z faktu specjalnych mocowań, zapewniających pełne bezpieczeństwo ładunku. Z myślą o kontenerowcach tworzy się także specjalistyczne terminali do przeładunku dużej liczby jednostek ładunkowych oraz w szczególny sposób przygotowuje ich obsługę.

Wśród kontenerowców odnajdziemy jednostki niewielkie, mieszczące kilkaset jednostek ładunkowych transportowanych na stosunkowo krótkich trasach, jak również największe statki, obsługujących duże porty i mogące przetransportować nawet kilkanaście tysięcy jednostek ładunkowych.

Specjaliści obserwują, że panuje wynikający z rachunku ekonomicznego trend do budowania coraz większych i bardziej pojemnych jednostek. Ograniczeniem są jednak dostępne głębokości nabrzeży kontenerowych portów. Im większy ładunek, tym więcej troski należy również włożyć w zapewnienie bezpieczeństwa samego towaru, jak i całej jednostki.

Zostaw odpowiedź