Światowa logistyka

Transport morski w Polsce

Transport morski od dawnych czasów stanowił domenę Polski. Już w wieku XVI gdański port stanowił główne miejsce wywozu na teren Europy Zachodniej polskich surowców, wówczas były to głównie płody rolne oraz bogactwo polskich lasów. Po zakończeniu I wojny światowej mocno rozwinął się także port w Gdyni. Czas po II wojnie światowej zadziałał na korzyść polskiego transportu morskiego, gdyż po uzyskaniu szerokiego dostępu do Morza Bałtyckiego, polskie porty z większym rozmachem mogły zająć się eksportem naszych rodzimych towarów.

W czasach współczesnych transport morski nadal dominuje. Ta droga właśnie ma największy udział w obsłudze polskiego handlu zagranicznego na terenie Europy i poza nią: także do Chin, Stanów Zjednoczonych oraz na inne kontynenty. Duża różnorodność statków handlowych pozwala transportować towary o różnych stanach skupienia (stałe, ciekłe, gazowe), drobnicowe i masowe.

W polskich portach przeładowuje się w ciągu roku ponad 55 milionów ton towarów, z czego ponad 10% stanowi tranzyt towarów. Główne porty strategiczne dla polskiego handlu znajdują się w Gdańsku oraz Gdyni.

Port Gdańsk jest największy pod względem wielkości przeładunków. Nic zatem dziwnego, że jest bardzo ważny dla transportu morskiego. Dzieli się na dwie części. Pierwsza to Port Wewnętrzny wyposażony jest w terminal kontenerowy oraz terminale promowe i zapewnia możliwość przeładunku siatki, fosforytów i owoców cytrusowych. Drugi port, nowszy i głębokowodny Port Północny to przede wszystkim Naftoport połączony z Rafinerią Gdańską, terminal węglowy i termina przeładunku.

Port Gdynia, jak wspomniano już wcześniej, powstał w latach 20. XX wieku. Nastawiony jest głównie na przeładunek drobnicy w kontenerach. Ładunki masowe odgrywają tutaj znacznie mniejszą rolę. Duże znaczenie dla transportu morskiego naszych południowych sąsiadów: Czech i Słowacji ma także ma port morsko-rzeczny Szczecin oraz Port Świnoujście. Zarówno w Szczecinie, jak i Świnoujściu przeładowywane są głównie: węgiel, koks, zboże, rudy metali i granit. W Świnoujściu funkcjonuje również terminal promowy oraz gazoport.

Z powodzeniem funkcjonują także porty w Kołobrzegu, w którym przeładowuje się głównie drobnicę oraz zboże, oraz Port Police, obsługujący głównie Zakłady Chemiczne Police.

Transport morski pod polską banderą realizowany jest przez 100 statków towarowych oraz 7 promów pasażerskich. Polskie porty obsługuje także kilka połączeń promowych na Bałtyku. Pamiętać jednak należy, że polska bandera to nie wszystko. Wiele statków obsługiwanych przez polskich armatorów realizuje transport w barwach innych państw, najczęściej tych, które określane są mianem tanich bander.

Zostaw odpowiedź