Światowa logistyka

Zarządzanie logistyczne

Zarządzeniem logistycznym określa się umiejętność zarządzania procesami logistycznymi w sposób skuteczny, a więc taki, który – opierając się na procesach planowania, wdrażania i kontrolowania – pozwala poprawić efektywność działań oraz zminimalizować koszty procesów przepływu i magazynowania. Celem jest oczywiście jak najlepsze dostosowanie się do potrzeb klienta i zaspokajanie tych potrzeb.

Miarą skutecznego zarządzania logistycznego jest poziom obsługi klienta. Im wyższy, tym efektywniejsze zarządzanie. Poziom ów wynika przede wszystkim z dobrze dopasowanej ceny, uwzględniającej jakość produktu oraz realia rynku. Istotnymi czynnikami jest także elastyczność i terminowość dostaw, będące między innymi pochodną skrócenia czasu przepływu materiałów. Nie mniej ważnym zadaniem jest zmniejszenie kosztów własnych przedsiębiorstwa w gazie zaopatrzenia i zbytu oraz dobra jakość produktów. Działania te prowadzą bezpośrednio do uzyskania przewagi nad konkurentami oraz wzrostu produkcyjności, co powinno stanowić końcowy efekt prawidłowego zarządzania logistycznego.

Nieco odrębne zasady panują w przypadku zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych. W warunkach stabilnych można bowiem z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem przewidywać sytuacje, które zachodzą w sytuacjach znormalizowanych za pomocą pewnych stałych schematów. Zadania realizowane w sytuacji kryzysowej przebiegają w specyficznych uwarunkowaniach, odmiennych dla każdej w zasadzie fazy kryzysu.

Zostaw odpowiedź