Światowa logistyka

Zlecenia spedycyjne – najważniejsze uwarunkowania prawne

Realizacja zlecenia spedycyjnego polega na przeprowadzeniu transportu określonego towaru, zgodnie z umową zawartą pomiędzy zleceniodawcą a spedytorem.

Jak wskazuje datowanie, jest to ustawa powstała dość dawno, jednak reguluje najważniejsze kwestie, jakie określać powinna także umowa spedycji. Nie musi ona przyjmować żadnej szczególnej formy, warto jednak przed jej podpisaniem zwrócić uwagę na różnice pomiędzy zleceniem spedycyjnym a zleceniem transportowym. Zlecenie transportowe stanowi ofertę na wykonanie usługi przewozu danego ładunku w określonym umową terminie, do miejsca docelowego i za określone w zleceniu wynagrodzenie. Zlecenie spedycyjne to także oferta, nie dotyczy jednak samego tylko przewozu, ale również jego zorganizowania. Jest to zatem pojęcie szersze, uwzględniające także przygotowanie przesyłki do przewozu, wybór przewoźnika, który będzie dane zlecenie realizował, wystawienie listu przewozowego i załadowanie przesyłki, ewentualne jej ubezpieczenie.

Podobnie jak w przypadku zlecenia transportu towaru, tak i w zleceniu spedycyjnym najważniejsze jest jego przyjęcie. Powinno ono zawierać bezpośrednie określenie, że dany dokument jest zleceniem spedycyjnym lub też stanowi zlecenie organizacji spedycji. Ważne jest także pojawiające się w treści dokumentu określenie „stawka” oznaczające cenę za wykonanie usług. Podstawę prawną do określenia praw i obowiązków oraz zakresów odpowiedzialności obu stron umowy stanowić powinien Kodeks Cywilny. Jest on zresztą załącznikiem do zlecenia spedycyjnego.

Jak wspomniano już wyżej, spedytor podlega przepisom Kodeksu Cywilnego. Na mocy przepisów w nim zawartych spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i ewentualnych spedytorów pośredniczących w wykonaniu zlecenia, chyba, że ich wybór nie zależał od niego. Jeśli spedytor sam dokonuje przewozu, podlega prawom i obowiązkom przewoźnika.

Przepisy Kodeksu Cywilnego określają także szczegółowo zakres ewentualnego odszkodowania za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki i ograniczają odpowiedzialność do zwykłej wartości przesyłki, chyba, że szkoda powstała w wyniku umyślnego lub rażącego zaniedbania ze strony spedytora. Ewentualności takich pozwoli uniknąć porozumienie ze zleceniodawcą, uwzględniające wszelkie szczególnie istotne bądź nietypowe wymogi, jakie należy spełnić, aby rzeczonych zaniedbań uniknąć.

Zostaw odpowiedź