Światowa logistyka

Fracht lotniczy w Polsce i Europie

Kwestią kluczową dla przedsiębiorców realizujących wysyłkę swoich towarów drogą lotniczą jest fracht lotniczy, czyli – mówiąc prościej – opłata naliczana za przewóz określonego towaru. Jest ona obliczana na podstawie iloczynu stawki frachtowej i ilości przewożonych jednostek frachtowych. Ponadto, fracht lotniczy jest także obliczany poprzez uwzględnienie ciężaru oraz ilości załadowanych produktów. Fracht lotniczy opłacić można po dostarczeniu ładunku albo też dokonać wpłaty zaliczki, dzięki której transport zostanie wykonany.

Ze względu na to, że transport lotniczy powinien być jednym z istotniejszych elementów infrastruktury gospodarczej kraju, a jednocześnie najbardziej efektywnym i najszybszych rodzajem przewozu, w zglobalizowanej gospodarce ma on ogromne znaczenie w przewozach międzykontynentalnych. W Polsce dostępność tego rodzaju transportu nie jest jeszcze na wysokim poziomie, choć wysoka jakość tego rodzaju transportu stanowi siłę napędową dla kraju. Fracht lotniczy jest jednak w tym przypadku wyceniany najdrożej spośród wszystkich rodzajów przewozów.

Mimo niekorzystnie wypadającego porównania do krajów zachodnich, w naszym regionie Polska jest zdecydowanym liderem na rynku frachtu lotniczego. Sieć lotnisk sprawia, że rocznie przybywa ok. 4% polskiego PKB, sam rynek przewozów zaś w 2014 roku wzrósł do 33,2 tysięcy ton, czyli o 22% w stosunku do roku wcześniejszego. Około 15% wszystkich przesyłek stanowi poczta.

Polski fracht lotniczy podzielony jest pomiędzy trzy linie lotnicze: Polskie Linie Lotnicze LOT SA Cargo (18,3%), niemiecka Lufthansa (17,6%) i Emirates (9,3%). Ta trójka przewoźników zagospodarowała 45% rynku polskiego, reszta zaś należy do pozostałych, funkcjonujących na rynku przewoźników. Sprzedaż przesyłek na wszystkie linie stanowi domenę spedytorów – i tu również 40% sprzedaży należy do kilku największych firm.

W Polsce w dalszym ciągu rynek przesyłek lotniczych stanowi ogromne pole manewru. W naszym kraju drogą powietrzną przewożone jest nieco ponad 76 tysięcy ton przesyłek. Stanowi to tylko 1% ogólnoeuropejskiego frachtu lotniczego w Europie. Kraje takie jak Belgia, Francja, Holandia, Niemcy i Wielka Brytania zagospodarowały 70% udziału.

Zaangażowanie konkretnego kraju w dziedzinie frachtu lotniczego jest ściśle skorelowane z rozwojem gospodarczym kraju, co potwierdzają badania logistyków. Wbrew pozorom, płynie z tego jednak pozytyw: w Europie Wschodniej rynek ten będzie się rozrastał, wraz z rozwojem poszczególnych krajów, podczas gdy u naszych zachodnich sąsiadów można zaobserwować już pewne nasycenie w tym obszarze.

Obecnie najwięcej tras transportowych z Polski wiedzie do krajów Europejskich – to 44%. Kolejne kierunki to Stany Zjednoczone, dużo rzadziej zaś kraje Dalekiego Wschodu, Afryki, Ameryki Południowej. Główne europejskie porty lotnicze to Frankfurt, Amsterdam, Paryż oraz Londyn. Kierunki przewozu frachtu lotniczego pokrywają się z trasami przelotów samolotów pasażerskich ze względu na możliwość wykorzystania luków bagażowych.

Kryzys gospodarczy, jaki mogliśmy zaobserwować w ostatnich latach nie pozostał bez wpływu na sytuację lotnictwa towarowego. Specjaliści odnotowali bowiem stagnację, a w skali globalnej spadek przewozów cargo. Sytuacja ta stopniowo jednak ulega zmianie. Poprawa sytuacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych, Chin, a także wiodących krajów Unii Europejskiej, ogólne trendy, wzrost konkurencyjności polskiego eksportu oraz lepsze możliwości – także naszych rodzimych – przewoźników to jednak argumenty przemawiające za przyszłym wzrostem przewozów frachtu lotniczego. W ocenie efektywności takich przewozów warto uwzględniać, prócz ceny, szybkość dostaw, gwarantującą rotację towaru w magazynach oraz szybki obrót kapitału.

Zostaw odpowiedź