Światowa logistyka

Logistyka – czy warto studiować?

Już od kilku lat studenci mają problem ze znalezieniem pracy bezpośrednio po studiach. Duże bezrobocie wśród osób młodych w dużej mierze jest skutkiem boom’u na kierunki humanistyczne, z jakim mieliśmy do czynienia kilka lat temu. Nadprodukcja osób z wykształceniem humanistycznym nie tylko spowodowała tłumy absolwentów w pośredniakach, ale – paradoksalnie – pokazała, iż na rynku pracy brakuje fachowców z branży technicznych oraz osób z wykształceniem zawodowym.

Specjaliści podkreślają, że osoby, które chciałyby zdobyć wykształcenie odpowiadające na potrzeby rynku pracy, powinny zdecydować się na logistykę – studia dzienne lub zaoczne. To niewątpliwie propozycja dla osób, które zdają sobie sprawę, że samo wyższe wykształcenie nie stanowi gwaranta zatrudnienia. Niedostosowanie systemu edukacji do zapotrzebowania rynku jeszcze problem pogłębia.

Przyznać trzeba, że taki stan rzeczy w dużej mierze jest winą samych studentów. Tylko nieznaczny odsetek z nich analizuje informacje na temat rynku pracy, jeszcze mniej bierze te doniesienia pod uwagę podejmując ostateczną decyzję na temat obranego kierunku studiów. Logistyka plasuje się wysoko wśród kierunków wymienianych przez ekspertów jako te, które mają szansę być najbardziej pożądanymi przez pracodawców w najbliższych latach.

Logistyka jest dziedziną bardzo interdyscyplinarną. Z jednej strony jej ukończenie wymaga bardzo dużej wiedzy technicznej, informatycznej, a także wiadomości i umiejętności z zakresu zarządzania. Z drugiej zaś strony wymaga doskonałej znajomości rynku krajowego oraz międzynarodowego, wiedzy na temat ekonomii. Warto dodać, że logistyka – studia wysiłków nie kończy. To także ciągłe dokształcanie się po skończeniu uczelni i konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Specjaliści ds. logistyki, zwłaszcza ci, którzy w CV mogą zapisać sobie logistykę – studia, a więc osoby z wyższym wykształceniem, są poszukiwani w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz handlowych, firmach transportowych, spedycyjnych, doradczych, a także placówkach administracyjnych. W ich kompetencjach leżą wszelkie działania związane z zarządzeniem przepływem towarów. Logistyka – studia funkcjonuje na niemal wszystkich państwowych uczelniach (zarówno politechnikach, jak i uczelniach ekonomicznych i uniwersytetach), jak również na uczelniach prywatnych. Poza wykształceniem kierunkowym logistyka daje szereg umiejętności miękkich, pomaga poprawiać odporność na stres i naciska na znajomość języków obcych.

Zapotrzebowanie na specjalistów wykształconych w tym kierunku przekłada się oczywiście na zarobki. Jeszcze kilka lat temu średnie zarobki kadry menadżerskiej w tej branży plasowały się na poziomie ok. 9 000 – 10 000 zł brutto, zaś w przypadku specjalistów 5 000 – 6 000 zł brutto. Stawka pracowników szeregowych jest, rzecz jasna, niższa, oscylując w granicach 3 000 zł brutto. Przeciętne wynagrodzenie w branży logistyki, transportu i spedycji plasuje się zatem na poziomie ok. 3 800 zł brutto. Najwyższe zarobki, a przy tym najwyższy ich wzrost, to domena specjalistów spedycji morskiej oraz lotniczej.

Czy warto studiować logistykę? Zdecydowanie tak. Warto również już w czasie studiów podjąć działalność zarobkową w branży lub choćby pokusić się o praktyki. W tym zawodzie bowiem wiedza jest równie ważna jak umiejętności praktyczne.

Zostaw odpowiedź