Światowa logistyka

Studia logistyczne – dlaczego warto wybrać?

Na szczęście chwilowy kryzys humanistyczny na rynku studiów i pracy mamy już za sobą. Kandydaci na studia coraz częściej weryfikują informacje na temat rynku pracy po ukończeniu uczelni wyższej i coraz częściej decydują się na pożądane kierunki techniczne.

Studia logistyczne od wielu lat cieszą się sporą popularnością. Należą do obszaru studiów technicznych. Pozornie studia logistyczne wydają się nie być szczególnie kłopotliwym wyzwaniem, jednak już na pierwszych zajęciach świeżo upieczeni adepci przekonują się zwykle, że nie jest to tak łatwa nauka jak z pozoru mogłoby się wydawać. Na pewno zemścić potrafią się ewentualne zaległości z języków obcych oraz matematyki.

Studia logistyczne to nie teoria. W każdym razie nie tylko. W toku zajęć przewidziano dużo miejsca na ćwiczenia oraz laboratoria komputerowe. Bardzo ważne są praktyki, które stanowią dobrą okazję do zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych i możliwość zyskania ciekawych propozycji dalszej współpracy. Studia logistyczne to przede wszystkim wiedza matematyczna, analiza matematyczna i statystyka, ale także fizyka, chemia, grafika inżynierska, tribologia, automatyzacja procesów magazynowania oraz transportu, mechanika techniczna, maszynoznawstwo, magazynowanie, usługi logistyczne… a także wiele przedmiotów, które przydają się w późniejszej pracy zawodowej.

Po ukończeniu studiów logistycznych absolwenci mogą starać się o zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz logistycznych i spedycyjnych. Pożądani będą także przez szefostwo jednostek gospodarczych i administracyjnych, badawczych. Absolwent doskonale odnajdzie się także tam, gdzie wykazać się należy umiejętnościami z zakresu zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu.

Niewątpliwie pomocne dla studentów studiów logistycznych są specjalizacje, jakie oferuje większość uczelni. To dzięki tego typu fakultetom poznać można szczegóły dotyczące np. logistyki w motoryzacji, logistyki przedsiębiorstw czy logistyki płynów eksploatacyjnych. Ta ostatnia dziedzina wykształci specjalistę branży paliw, smarów oraz płynów specjalnych. Po wyborze specjalizacji z zakresu logistyki w motoryzacji absolwent będzie posiadał odpowiednią wiedzę, którą może wykorzystać w pracy na stacjach naprawczych, na stacjach serwisowych, w przedsiębiorstwach zajmujących się transportem i produkcją a także w salonach zajmujących się sprzedażą samochodów. Logistyka przedsiębiorstw z kolei daje podstawy pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, jednostkach administracyjnych, badawczych, gospodarczych.

Studia logistyczne to propozycja dla osób, które nie mają kłopotu z precyzją, dokładnością, cierpliwością i sumiennością. Warunkiem niemal niezbędnym jest wyobraźnia przestrzenna i zdolności matematyczne. Cenny będzie zmysł menedżerski, umiejętności organizacyjne, umiejętności planowania, zdolność logicznego, matematycznego myślenia.

Ukończenie studiów logistycznych stwarza możliwość długiej, udanej kariera zawodowa w branży. Nic nie przychodzi tu jednak łatwo ani za darmo. Umiejętności i wiedza muszą być przez pracownika stale doskonalone, gdyż tylko w ten sposób możliwe będzie poszerzanie odpowiedzialności za ciągłość zaopatrzenia, efektywność przedsiębiorstwa, w którym się pracuje i wiedza na temat zmniejszania ryzyka związanego różnorodnością łańcuchów dostaw. Troszczyć się także należy o umiejętności językowe – znajomość języków obcych to w tej branży podstawa.

Zostaw odpowiedź