Światowa logistyka

Rozwój cargo lotniczego

Rynek cargo lotniczego rozwija się dynamicznie. Chwilowo zahamowany przez ogólnoświatowy kryzys – w szczególności odbijający się na największych i najważniejszych rynkach – powoli powraca do swojej dobrej kondycji. W ostatnim czasie specjaliści, analizujący dane związane z rynkiem transportowym, dostrzegają wzrost zainteresowana tą drogą dystrybucji. Popularność cargo lotniczego wiąże się już nie tylko z transportem międzykontynentalnym, ale także europejskim. W niektórych branżach liczy się także czas dostarczenia przesyłek. Decydujący jest często cykl produkcji, wartość, ale i data ważności produktów, zwłaszcza spożywczych.

Spółka Polskich Linii Lotniczych zajmująca się cargo lotniczym – LOT Cargo ma ponad 20% udziału w polskim rynku przewozu towarów oraz przesyłek pocztowych. Na korzyść polskiego przewoźnika podziałał fakt posiadania nowoczesnych samolotów Boeing 787 Dreamliner. Te pięć samolotów oferuje łączną ładowność przekraczającą 50 ton towarów możliwych do przewiezienia każdego dnia. Jest to szczególnie cenne w przypadku regularnych rejsów zaoceanicznych – przede wszystkim do USA i Kanady – oraz Chin. Przewoźnik zapowiada wzbogacenie połączeń o kolejne, realizowane szczególnie w kierunkach azjatyckich, co będzie otwierało nowe możliwości przewozu towarów szczególnie cennych i żywności szybko psującej się. Spodziewać się można, że konkurencja nie pozostanie daleko w tyle, cargo lotnicze będzie zatem przyszłościowe i ma duże szanse decydowania o sile gospodarki.

Na poprawę funkcjonowania terminali i rozwój cargo lotniczego ma wpływ rozwój lotnictwa pasażerskiego. Już sam rozwój lotniskowej infrastruktury wpływa na poprawę funkcjonowania transportu towarowego. Korzysta się bowiem z tych samych pasów, systemów, obsługi lotniska, nierzadko także samolotów.

Obecnie 176. miejsce na świecie wśród portów obsługujących cargo lotnicze znajduje się Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Rocznie przeładowuje się tutaj ponad 60 tysięcy ton towarów. Trasa przewozu ładunków pokrywa się w większości z trasami samolotów pasażerskich, ze względu na wykorzystanie luków bagażowych samolotów rejsowych wylatujących i lądujących w Warszawie.

W przypadku cargo lotniczego nie sposób nie poruszyć zagadnienia kosztów. Zależą one od wielu czynników: wagi, rozmiaru, rodzaju przesyłki, ale także kierunku. Znacznie droższe są przesyłki priorytetowe, wymagające szczególnych warunków ze względu na ich termin przydatności lub przeznaczenie. Do tej grupy zaliczyć można niewątpliwie ludzkie organy, krew, lekarstwa i produkty medyczne. Priorytetowo traktowane bywają towary, od których uzależnione jest podtrzymanie produkcji w fabrykach, a także materiały niebezpieczne lub zawierające nie zadeklarowane substancje.

Już powyższa lista pokazuje, że cargo lotnicze daje naprawdę spore możliwości. W zasadzie nie ma ograniczeń w zakresie ładunku. Niektórzy przewoźnicy nie podejmują się transportów zagrażających życiu i zdrowiu człowieka, transport zwierząt jest zaś możliwy pod warunkiem odpowiedniej dokumentacji weterynaryjnej i celnej w zgodzie z obowiązkowym prawem.

Potencjał cargo lotniczego w Polsce szacowany jest na ponad 150 tysięcy ton. Wydaje się, co znajduje potwierdzenie w opinii ekspertów, że naturalną drogą jest łączenie przewozów pasażerskich z przewozami cargo. Poważną niewątpliwie przeszkodą jest brak wystarczającej infrastruktury do obsługi ładunków oraz dość wysokie koszty obsługi.

Polska jest dzisiaj traktowana zatem raczej jako uzupełnienie i zasilanie cargo dla innych portów lotniczych, nie zaś jako miejsce rozwoju biznesu przewozowego. Plany wskazują jednak, że rozbudowywane będą terminale na lotnisku w Warszawie, powstawać będzie także zupełnie nowy, wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą na lotnisku Katowice – Pyrzowice. Katowicki terminal ma liczyć ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, będzie zatem trzykrotnie większy od obecnie użytkowanego. W ramach przedsięwzięcia powstaje także układ dróg wewnętrznych wraz z parkingami.

Specjaliści ds. logistyki z lotniskiem w Pyrzowicach wiążą duże nadzieje. Atrakcyjna lokalizacja w pobliżu autostrad A1 i A4 także zwiększa atrakcyjność inwestycji.

Cargo lotnicze to bardzo perspektywiczny i rozwijający się segment ruchu lotniczego. Planowane inwestycje podniosą atrakcyjność Polski w oczach inwestorów i spedytorów, a co za tym idzie wpłyną na kondycję gospodarki naszego kraju.

Zostaw odpowiedź