Światowa logistyka

Oprogramowanie logistyczne i jego istota

Słowo „logistyka” jest wielokrotnie mylone z operacjami wojskowymi. Jednak logistyka została przekształcona w większym i szerszym znaczeniu w czasach współczesnych. Według kilku źródeł, logistyka jako termin pochodzi od oficerów którzy byli odpowiedzialni za sprawy finansowe dystrybucji i dostaw. Dziś, logistyka ewoluowała od wojska do głównego nurtu społeczeństwa, mówi o tym jak zarządzać przepływem towarów i usługami pomiędzy punktami pochodzenia lub produkcji i punktami użytkowania lub sprzedaży w celu zaspokojenia popytu i podaży konsumentów.

Czym tak naprawdę jest logistyka i jakie ma znaczenie?

Logistyka jest to centrum obejmujące wszystkie aspekty:

  • transportu,
  • łańcucha dostaw,
  • magazynowania,
  • realizacji i dystrybucji.

Logistyka jest osadzona w każdym produkcie z jakim mamy do czynienia – krzesła, na których siadamy, ubrania, które nosimy, albo jabłka które jemy. Koszty logistyki są główną zmienną kosztów towarów i usług cenowych.

Logistyka ma bezpośredni wpływ na zyski przedsiębiorstw. W ciągu ostatnich dziesięciu lat lub mniej, analizy logistyki i zaopatrzenia logistycznego został przeniesione od ręcznych arkuszy kalkulacyjnych do komputerowego modelowania oprogramowania. Dostępność oprogramowania do modelowania logistyki która była kiedyś ograniczona tylko dla dużych korporacji jest obecnie dostępna dla średnich i mniejszych spedytorów i producentów. Małe firmy mogą z powodzeniem konkurować z wielkimi korporacjami.

Znaczenie komputeryzacji dla logistyki

Oprogramowanie to zapewnia przewagę konkurencyjną, większą przejrzystość i wgląd do kosztów logistycznych umożliwiających decyzje decydentów w światowych wydarzeniach i trendach transportowych. Koszt oprogramowania do logistyki jest wielokrotnie kompensowany poprzez logistykę oszczędności i lepsze połączenia.

Jeden błąd, jaki większość spedytorów i producentów popełnia to fakt że nie decydują się tworzyć strategicznego partnerstwa z dostawcą oprogramowania w ramach modelowania logistyki. Dostawca oprogramowania logistycznego, który ma globalne doświadczenie co do transportu i dynamicznych zasobów programistycznych może zaoferować swoim klientom więcej niż tylko oprogramowanie. Można kupić najdroższy samochód, ale jeśli nie masz najlepszego instruktora to nie nie ma co liczyć na wydajność. Oprogramowanie logistyczne działa w ten sam sposób. Możliwości i funkcjonalność oprogramowania są bardzo ważne. Jednak to ludzie mogą korzystać z tej wiedzy i możliwości. Żyjemy w środowisku logistyki globalnej – a to może „ulec zmianie”. Trzęsienie ziemi może sparaliżować logistykę w łańcuchu dostaw. Lokalny incydent można zamknąć wiele głównych tras dostaw transportu.

Zostaw odpowiedź